Board of Directors

Chairman: YB Dato Sri Tiong King Sing, J.P.

Executive Director: Datuk Yong Teck Shing, J.P.

Directors:

 1. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Goh Tian Chuan, J.P.
 2. Tan Sri Datuk Seri Tan Kean Soon, J.P.
 3. Datuk Seri Lau Kuan Kam
 4. Dato’ Dr. Low Moi Ing, J.P.
 5. Dato’ Beh Hang Kong
 6. Dato’ Ir. Fong Tian Yong
 7. Dato’ Fam Lee Ee
 8. Datuk Lee Say Tshin
 9. Datuk Yong Chiew Lip @ Philip Yong
 10. Datuk Dr. Wong Aik Loung @ Wong Yii Ling
 11. Datuk Pui Kian Onn
 12. Dato’ Chuah Lim Leng